شرکت های دانش بنیان ۵۱ هزار میلیارد ریال به شبکه بانکی کشور بدهی دارند

شبکه‌ی بانکی کشور در ۹ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۷، مبلغ ۵۱۹۹۴ میلیارد ریال به ۶۲۶ شرکت دانش بنیان تسهیلات پرداخت کرده است.

شرکت های دانش بنیان ۵۱ هزار میلیارد ریال به شبکه بانکی کشور بدهی دارند

بانک مرکز اعلام کرده که شبکه‌ی بانکی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ به ۶۲۶ شرکت دانش بنیان ۵۱٫۹۹۴ میلیارد ریال تسهیلات ارائه داده که سهم هر شرکت به‌طور متوسط ۸۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

در نمودارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی سهم بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به تفکیک نشان داده شده است و دراین‌میان بانک‌های ملت و صادرات به ترتيب با ۹۹۶۰.۴ و ۸۵۶۸.۸ میلیارد ریال بيشترين مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش بنيان را داشته‌اند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که مجموع تسهیلات پرداختی از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا آذرماه سال ۱۳۹۷ به شرکت‌های دانش بنیان در مجموع ۶۹۸۷۳.۲ میلیارد ریال بوده که ۱۷۴۳۷.۱ میلیارد ریال آن متعلق به بانک‌های دولتی، ۲۷۲۰۱.۶ میلیارد ریال آن متعلق به بانک‌های خصوصی و ۲۵۲۳۴.۵ میلیارد ریال آن به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تعلق داشته است.

مانده‌ی کل تسهيلات اعطای به ۱۰۴۰ شرکت دانش بنيان در پايان ماه مذکور معادل ۷۰۱۵۱.۷ ميليارد ريال است که سهم هر شرکت به‌طور میانگین ۶۷.۵ میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین بيشترين مانده به بانک‌های ملی (۱۳۴۰۴ ميليارد ريال)، ملت (۹۷۵۲.۳ میلیارد ریال) و پاسارگاد (۶۹۲۹.۳ میلیارد ریال) تعلق دارد.

بر این اساس مانده‌ی مطالبات غیرجاری ۱۳۱۵۱.۴ میلیارد ریال (متعلق به ۱۷۳ شرکت و معادل ۱۸.۷ درصد کل مانده‌ی تسهیلات است. همچنین مانده‌ی مطالبات غير جاری شامل ۴۲۷۷.۸ میلیارد ریال سررسید گذشته (۸۶ شرکت)، ۱۶۹۶.۷ میلیارد ریال معوق (۵۷ شرکت) و ۷۱۷۷ میلیارد ریال مشکوک‌الوصول (۶۰ شرکت) است.

بانک مرکز در پایان گزارش اضافه کرده که منظور از تعداد شرکت‌ها در گزارش‌های مقاطع قبل، تعداد تسهيلات اعطايی به شرکت‌های دانش بنيان بوده و از اين مقطع تعداد شرکت‌ها فارغ از تعداد تسهيلات پرداختی منظور نظر است.

همچنین به دليل ارزيابی ماهانه‌ی شرکت‌های دانش بنيان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تعدادی از شرکت‌های جديد به فهرست شرکت‌های دانش بنيان افزوده شده و برخی نيز حذف می‌گردند؛ بنابراین بخشی از تغيیرات در مانده‌ی تسهيلات پرداختی به این دليل است.

 

منبع : زومیت